SICAKLIK KALİBRASYONU
Anasayfa            Hizmetlerimiz            Kalibrasyon            SICAKLIK KALİBRASYONU
SICAKLIK KALİBRASYONU

SICAKLIK LABORATUVAR

 

Sıcaklık Laboratuvarları;

 

ITS‑90 ölçeğine göre izlenebilir her türlü sıcaklık ölçüm ve kalibrasyonları gerçekleştirilmektedir.

 

Sıcaklık kalibrasyonunda, ölçüm kabiliyeti, -40 °C ile 1200 °C arasındadır. Sıcaklık ölçerler (Termometre) kalibrasyonu, Göstergeli sıcaklık ölçer “Termometre ve Termokupl” kalibrasyonu, PRT direnç termometre kalibrasyonu, Sıcaklık “Analog-dijital”  göstergeleri, IR “Lazer” termometre kalibrasyonu, sıcaklık transmitter kalibrasyonu, nem transmıtter kalibrasyonu, Termo-Higrometre kalibrasyonu “Sıcaklık-Nem ölçüm cihazları” kalibrasyonu, Nem ölçer kalibrasyonu, Data Loger kalibrasyonu, Kontrollü Hacimlerde sıcaklık dağılımı “Etüv kalibrasyonu, Otoklav kalibrasyonu, Soğuk oda kalibrasyonu, Frigrofirik araç kalibrasyonu, Sterilizatör kalibrasyonu, Fırın kalibrasyonu, Kül Fırını kalibrasyonu, Vakumlu Sıcaklık kabini kalibrasyonu, Tuz testi kabin kalibrasyonu, Malzeme sıcaklık Test kabinleri, Şoklama test kalibrasyonu, Buzdolabı kalibrasyonu, Derin dondurucu kalibrasyonu” Kontrollü hacimlerde Bağıl Nem kalibrasyonu, Sıcaklık göstergelerinin elektriksel olarak kalibrasyonların laboratuvarımızda akreditasyon kapsamında ve izlenebilirlik zincirinin çerçevesinde yapılmaktadır.

 

 

RADYASYON SICAKLIĞI (IR Termometreler)

 

Radyasyon Sıcaklığı yöntemi, uzaktan ve hızlı sıcaklık ölçümlerine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle demir-çelik, tekstil, lastik, cam, kâğıt, çimento ve gıda gibi ölçüm cihazının malzemeye zarar verebileceği veya cismin uzak ve ulaşılamayacak bir konumda olduğu durumlarda kullanılmaktadır.

 

 

NEM LABORATUVARI

Laboratuvarda yapılan ölçümlerin izlenebilirliği sıcaklık, basınç ve nem ölçerlerin kalibrasyonları, UME ve akredite laboratuvarlardan sağlanmaktadır. Bağıl nem ve sıcaklık ölçümleri, sıcaklık-Nem kontrollü nem kabininde  10 °C ile 40 °C aralığındaki ortam sıcaklık değerlerinde, % 10 rh ile % 95 rh bağıl nem değerleri arasında gerçekleştirilmektedir.

 

Kalibre edilen Cihazlar

Ölçüm Aralığı

Ölçüm Şartları

 

SICAKLIK

 

Göstergeli

Sıcaklık Ölçer

 

0 °C

-40 ≤ t ≤ 0 °C

0 ≤ t ≤ 100 °C

100 ≤ t ≤ 550 °C

550 ≤ t ≤ 1000 °C

1000 ≤ t ≤ 1200 °C

 

Buz Banyosu

Sıvı Banyo

Kuru Blok

Kalibratör

0,33 °C

0,2

0 ,53 °C

0,83 °C

2,6 °C

3,1 °C

 

Kontrollü

hacimlerde

sıcaklık

dağılımının

tespiti

(Etüv, Fırın,

Buz Dolabı

Soğuk Oda,

Sterilizatör,

Derin Dondurucu)

-40 ≤ T ≤ 100 °C

100 < T ≤ 250 °C

Dataloger ve

Referans Isılçift

 

0,92 °C

1,23 °C

Kontrollü Hacimler   (Sıcaklık Dağılımı)

Kül fırını

500 ≤ t ≤ 900 °C

900 ≤ t ≤ 1200 °C

 

Eksenel Sıcaklık

Ölçümü

2,54 °C

3,55 °C

Kontrollü Hacimler  

Otoklav, Buhar Sterilizatörü, Vakumlu Etüv

 

30°C < T < 140 °C

 

Sıcaklık ölçümü Basınç ölçümü (Datalogger ile)

 

 0,30°C

 0,042 bar

Radyasyon

Sıcaklığı

Infrared (Lazer)

Termometre

 

30°C < t < 250 °C

250 °C < t < 500 °C

Infrared Kalibratör ile

(å :0.94 emissivite )

1,62 °C

2,10 °C

 

Termo -

Higrometreler

(Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları)

 

20 %rh < RH < 70 %rh

70 %rh < RH < 95 %rh

18 °C < t < 26 °C

 

Ortam Sıcaklığı

22°C ±5°C arası

 

1,9 %rh

3,0 %rh

0,70 °C

Kontrollü

Hacimler

(Bağıl nem

dağılımı)

 

 

20 %rh < RH < 95 %rh

 

 

Merkezi nem

 

 

3 %rh

 

 

Sıcaklık Göstergeleri

 

B Tipi Isılçift

600 °C ≤ T ≤ 1700 °C

S Tipi Isılçift

0 °C ≤ T ≤ 1500 °C

R Tipi Isılçift

100 °C ≤ T ≤ 1700 °C

K Tipi Isılçift

-100 °C ≤ T ≤ 1200 °C

J Tipi Isılçift

-100 °C ≤ T ≤ 1100 °C

T Tipi Isılçift

-200 °C ≤ T ≤ 400 °C

E Tipi Isılçift

-200 °C ≤ T ≤ 1000 °C

N Tipi Isılçift

-200 °C ≤ T ≤ 1300 °C

PT 100

-100 °C ≤ T ≤ 500 °C

 

T: Ölçülen Değer

Elektriksel

standartlar

kullanılarak,

elektriksel

simülasyon

yöntemiyle

kalibrasyon;

Sensörsüz

kalibrasyon

 

0,67 °C

 

0,67 °C

 

0,67 °C

 

0,22 °C

 

0,15 °C

 

0,15 °C

 

0,15 °C

 

0,22 °C

 

0,15 °C