GENEL BİLGİLER
Anasayfa            Genel Bilgiler
Genel Bilgiler

METROLOJİ

Metroloji, Ölçüm Bilimidir.

Birimler Sistemi (SI), ölçme metotları, ölçü aletleri ile ilgilenen bilim dalına Metroloji denir.
• Uluslararası Temel Birimlerin (SI) tarif ve tanımını yapar.
• Yeni ölçüm metotları üzerinde araştırmalar yapar.
• Ölçüm metotları için kurallar ortaya koyar.

Metrolojinin Görevi:

Bütün ölçme sistemlerinin temeli olan birimleri (SI ve türevleri) tanımlayarak, bilim ve teknolojinin kullanımına sunmak ve yapılan bütün ölçümlerin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamaktır.
Bilimsel Metroloji
Ulusal sıfata sahip birincil seviyede Laboratuarları olan kuruluşların etkinliğidir.

Yasal (Legal) Metroloji
Metrolojinin şartları yasal mevzuatlarlarla belirlenmiş konularında faaliyet gösteren kısmıdır. Yasal Metroloji çalışmalarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.
Yasal Metroloji, ticari alış verişlerde satıcı ve alıcının yanlış ölçüm sonuçlarından dolayı aldatılmalarını önler.

Endüstriyel Metroloji
Endüstride kaliteyi güvence altına alma ihtiyacı ile gündeme gelmiştir. Bu hizmeti, akredite edilmiş kalibrasyon laboratuarları yerine getirmektedir.

TEMEL SI BİRİMLERİ
Kalibrasyon sonucunda verilen sonucun birimi mutlaka SI birimleri veya bunlara direkt olarak çevrilebilen bir birim olmalıdır.

Metre (m) Uzunluk Birimi
Saniye (s) Zaman Birimi
Amper (A) Akım Şiddeti Birimi
Kelvin (K) Sıcaklık Birimi
Mol (mol) Molar Kütle Birimi
Kandela (cd) Işık Şiddeti Birimi
Kilogram (kg) Kütle Birimi
KALİBRASYON

Belirlenmiş koşullar altında, ölçülen büyüklüğün gerçek değeri ile onu ölçen aletin verdiği netice arasında bağlantı kurma işlemidir.
Kalibrasyon, bir ölçümler dizisidir; doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletlerinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve dokümante edilmesi işlemidir.

Ölçüm Standardı
Bir büyüklüğün bir veya birden fazla değerini veya bir birimi mukayese yolu ile diğer ölçme cihazlarına aktarmak amacıyla; tanımlayan, gerçekleştiren, muhafaza eden veya yeniden üreten maddi ölçü, ölçme cihazı veya ölçme sistemi (VIM 6.01)

Örnek:
• 1 kg`lık Kütle
• 50 mm Uzunluk Mastarı
• 100 W`luk standart direnç
• Sezyum atomik frekans standardı

İzlenebilirlik
Doğruluğu en kaba ölçümden primer standarda kadar uzanan mukayeseli ölçme işlemine izlenebilirlik denir. İzlenebilirliğin olmadığı ölçme işlemlerinin geçerliliği kabul edilmez Akredite olmuş bir laboratuar izlenebilirliği sağlıyor demektir.

Kalibrasyon Şartları
Geçerli bir kalibrasyon için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

• Uygun Referans Cihaz
• Uygun Ortam
• Uygun Metot
• Eğitimli personel

Kalibrasyon Periyotları
Kalibrasyon periyotları belirlenirken aşağıdaki parametreler değerlendirilir:

• Cihazın fiziksel özellikleri
• Kullanım şartları
• Kullanım sıklığı
• Kararlılığı
• Uluslar arası standart veya rehberlerin tavsiyeleri
• Üretici tavsiyeleri