KUVVET KALİBRASYONU
Anasayfa            Hizmetlerimiz            Kalibrasyon            KUVVET KALİBRASYONU
KUVVET KALİBRASYONU

KUVVET LABORATUVARI

 

Kuvvet Makinaları Kalibrasyonu

 

Kuvvet ölçme cihazı, yük veya kuvvet uygulandığında (ölçüm kapasitesi aşılmadan) elastik deformasyona uğrayan bir eleman ve bu deformasyonun mekanik veya elektriksel olarak okunmasını sağlayan gösterge sistemlerinin (Analog-dijital) bütününü ifade etmektedir.

 

DKS Kuvvet Laboratuvarı’nın çalışma alanı, referans olarak kullanılan yük hücrelerinin (Load cell) izlenebilirliğini UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü)’den alarak, Laboratuvarda; 0,5 N ile 50 kN ölçüm aralığında kalibrasyonların yapılması sağlanmaktadır. Yerinde (Kuvvet Makinasının bulunduğu adreste) ise, 0,5 N ile 3000 kN ölçüm aralığında kalibrasyonlar yapılmaktadır.

 

 

Çekme Test Cihazları kalibrasyonu, Basma Test Cihazları kalibrasyonu, Yay Test Cihazları kalibrasyonu, Eğilme Test Cihazları kalibrasyonu, Mukavemet Test Cihazları kalibrasyonu, Üniversal Test Cihazları (Çekme – Basma Test Cihazları Kalibrasyonu) Yük Halkaları, Dinamometreler, Yük Hücreleri, Kuvvet Dönüştürücüler, 3 Eksenli Test Cihazı kalibrasyonu, Nokta yükleme Test cihazı kalibrasyonu, Dinamik Yorulma Test Cihazları Kalibrasyonu, Statik Test Cihazları Kalibrasyonu,  Kuvvet grubu kalibrasyonları olarak adlandırılabilir.

 

Beton Test Presi Kalibrasyonu; Beton Test Presi kalibrasyonu, Eğilme Test Presi kalibrasyonu, Yay Test Presi kalibrasyonu, Kalıp Test Presleri kalibrasyonlarının 3000 kN (300 tonf)’a kadar kalibrasyonları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, eğik basma ölçümleri de yapılmaktadır. (Eğik basma; bir numuneye uygulanan kuvvetin, birim alana eşit oranda dağılımının kontrol edilmesidir.)

 

Ekstansometre Kalibrasyonu, Uzama ölçer kalibrasyonu, LVDT ölçer kalibrasyonu, Mesafe ölçer kalibrasyonu, hareketli sistemlerin “mesafe” kalibrasyonu yerinde (Firma adresi) ve laboratuvarda yapılmaktadır.

 

Kuvvet grubunda bulunan test cihazlarında, kalibrasyon periyodu, standardın tavsiyesine uygun olarak, yılda 1 (bir) kez yapılır. Ancak, cihazın tamir-bakım yapılması durumunda, sökülerek yer değiştirmesi halinde, adres değişikliğinde kalibrasyon işleminin yenilenmesi gerekir.

Bir cihazın, kalibrasyon yapılabilmesi veya periyodunun değiştirilmesinde o cihazın markası ve yeni olması etken değildir. Öne çıkan etkenler, ölçüm sıklığı, zamana bağlı kayma (drift), kullanım şartları, yapılan testin hassasiyeti, toleranslar, standard tavsiyeleri vb. etkenler periyodu belirler.

 

EL TİPİ KUVVET ÖLÇERLER (DİNAMOMETRE)

Kuvvet Ölçerler (Dinamometre)’in kalibrasyonu DKD-R3-3 standardına göre TÜRKAK Akreditasyon kapsamında kalibrasyonları laboratuvarımızda yapılmaktadır.

 

Kuvvet ölçer kalibrasyonu kapsamı,

  • Dinamometreler,
  • Göstergeli Yük Hücresi (Load Cell) kalibrasyonu,
  • Yük Halkası,
  • Tek Eksenli Yük Ölçerler,
  • İplik Gerginlik ölçerler,
  • Yay Kuvvet Ölçerler,
  • Askılı (Caraskal) Terazi
  • El Kantarı,

Kalibre edilen Cihazlar

Ölçüm Aralığı

Ölçüm Şartları

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği

KUVVET.

Malzeme Test

Makinelerinin

Kuvvet Ölçüm

Sistemlerinin

Kalibrasyonu

 

Beton Test

Makinası

 

 

1 N < F < 500 N

100 N < F < 100 kN

20 kN < F < 500 kN

20 N < F < 500 kN

20 N < F < 3 MN

 

100 kN < F < 3 MN

ISO 7500-1

ASTM E4-09

TS EN 12390-4

0,10 %

0.16 %

0.16 %

0.16 %

0.32 %

0.32 %

El tipi kuvvet

ölçer

Dinamometre

ve göstergeli

Yük Hücreleri

Yük Halkası

Caraskal/Askılı

Terazi

 

1N-500 N

0.5 kN-50 kN

 

DKD-R3-3

Çekme ve basma

uygulamalı

 

0.10 %

0.16 %